Integritetspolicy

1. Dataansvig och kontaktinformation

Denna webbplats drivs och ägs av:

Georg Jensen Damask A/S
Dieselvej 1
DK-6000 Kolding
Denmark
Org.nr: 68 43 54 12
Tel: +46-840300159
e-post kundservice: gjd@damask.dk

2. Insamling av personuppgifter

Du informeras alltid i samband med insamling av personuppgifter om dig. De personuppgifter som vi samlar in kan t.ex. innefatta namn, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer och liknande identifierande uppgifter, information om onlineköp samt din navigering på webbplatsen.

I samband med att du anger information framgår det alltid om det är frivilligt att ange informationen eller om den krävs för genomförandet av den önskade åtgärden, exempelvis vid handel i vår webbshop.

Insamling av dina personupplysningar sker i ett eller flera av nedanstående fall:

- När du köper varor online på www.georgjensen-damask.se
- När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev/vår kundklubb
- När du skapar ett kundkonto på www.georgjensen-damask.se
- När du deltar i en av våra tävlingar

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i följande syften:

- Genomförande av ordrar i vår webbshop
- Anmälan till vårt nyhetsbrev/vår kundklubb
- Administration av användarkonton
- Deltagande i tävlingar eller andra evenemang
- Utskick av annat marknadsföringsmaterial, däribland inbjudningar till evenemang och utdelning av rabattkoder
- Översikt över inköpshistorik
- Statistik
- Övrig marknadsföring

Vi vill uppmärksamma dig på att användning av dina personuppgifter för utskick av marknadsföringsmaterial endast sker om du har givit ditt uttryckliga samtycke, såvida lagstiftningen inte godkänner att vi kontaktar dig utan att du först har givit samtycke.
Georg Jensen Damask för statistik över vilka delar av webbplatsen som våra användare besöker samt vilka produkter som användarna föredrar. Dessa data innehåller inga personuppgifter. Med hjälp av insamlade data får vi kännedom om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder data om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som samlad grupp använder www.georgjensen-damask.se, och försöker förbättra vår webbplats utifrån detta. Därutöver samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som samlad grupp, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte, och överlåter inte på annat sätt, någon information om våra användares användning och navigering på vår webbplats. Vi säljer eller överlåter inte din inköpsinformation till tredje part.

4. Överlåtelse till andra dataansvariga

Som utgångspunkt överlåts inte dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Information som ska användas för varuleverans överlämnas dock till den fraktfirma som vi använder.

Det kan dessutom under vissa omständigheter och i enlighet med lagstiftningen vara nödvändigt att överlämna information till offentliga myndigheter eller polisen. Exempelvis kan information överlämnas till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

Vid omorganisation eller hel eller delvis försäljning av vår verksamhet, kommer en eventuell överlämning av information att ske i enlighet med gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter.

5. Överlåtelse till databehandlare

Dina personuppgifter överlämnas till våra samarbetspartners som levererar tjänster åt oss. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift och förbättringar av www.georgjensen-damask.se, utseendet på nyhetsbrev samt direktmarknadsföring, däribland retargeting. Dessa samarbetspartners är databehandlare och behandlar endast personuppgifterna åt oss och i överensstämmelse med våra instruktioner. Databehandlarena får inte använda uppgifterna i andra syften än att uppfylla avtalet med oss och arbetar under konfidentialitet med dessa. Vi har ingått skriftliga avtal med alla databehandlare som hanterar personuppgifter åt Georg Jensen Damask.
Två av dessa databehandlare, Google Analytics från Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De påkrävda garantierna för överföring av upplysningar till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering under EU-U.S Privacy Shield, jfr. EU Personuppgiftsförordningen art. 45.

5.1 Kopia av Google LLC:s certifiering kan fås här
5.2 Kopia av facebook Inc:s certifiering kan fås här

6. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som framgår i punkt 4 ovan. Uppgifterna kan dock behandlas och förvaras längre i anonymiserad form.

7. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användandet av cookies i vår cookie-policy, som du hittar här: [Indsæt link til cookiepolitik]

8. Säkerhet

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna procedurer lever upp till våra höga säkerhetsstandarder. Vi strävar därmed efter att på bästa möjliga sätt skydda dina personuppgifters kvalitet och integritet. Endast medarbetare som har ett reellt behov av att komma åt dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dessa.

9. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få insyn i den information om dig som vi hanterar, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har dessutom rätt att motsätta dig insamlingen och den vidare hanteringen av dina personuppgifter. Du har även rätt att korrigera, radera eller blockera dina personuppgifter i enlighet med reglerna om detta. Du har också rätt att få den information om dig som du har givit oss utlämnad.

10. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett eventuellt samtycke som du har givit. Vi kommer då att radera uppgifterna om dig såvida vi inte kan hantera behandlingen på annat sätt. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på gjd@damask.dk eller +46-840300159 .

11. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller deras policy gällande insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplaster uppmanar vi dig att läsa innehavarens policy gällande skydd av personuppgifter samt andra relevanta policyer.

12. Ändring av uppgifter m.m.

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personuppgifter som vi har registrerat om dig, vill få tillgång till de personuppgifter om dig som hanteras, eller om du har frågor gällande ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på gjd@damask.dk eller +46-840300159 . Du kan också skriva till oss på följande adress:

Georg Jensen Damask A/S
Dieselvej 1
DK-6000 Kolding
Denmark

13. Klagomål

Om du vill klaga på hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt punkt12 ovan. Du kan även kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K.

14. Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i Integritetspolicyn informeras du om detta vid nästa besök på www.georgjensen-damask.se

15. När du betaler via Klarna

På vår webbplats erbjuder vi dig att betala via Klarnas betalningslösningar – antingen genom att betala direkt eller genom att välja senare betalning.

Om du väljer att betala med någon av Klarnas lösningar när du gör en beställning på vår webbplats vidarebefordrar vi relevant information till Klarna så att de kan hantera din betalning. Du betalar direkt till Klarna för ditt köp av våra varor.
I samband med din beställning vidarebefordrar vi din kontaktinformation, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt information om din beställning till Klarna. Vidarebefordran sker i enlighet med GDPR, artikel 6.1.b.

Du kan i Klarnas integritetspolicy läsa om vilken information de samlar in och hur den behandlas när du använder Klarnas betalningsalternativ. Läs mer i Klarnas integritetspolicy här.

Du kan i Klarnas cookiepolicy läsa om vilken information som samlas in och hur den behandlas när du besöker Klarnas webbplats. Läs mer i Klarnas cookiepolicy här.

16. Version

Detta är version 1 av Georg Jensen Damasks integritetspolicy daterad 24 maj 2018.