_Alt_text

DESIGNERS

Bodil Bødtker-Næss

Bodil Bødtker-Næss (1942-1988) kom efter avslutad skolgång i Tårbeck in på Konsthantverksskolan, senare Skolan för brukskonst. Bland skolans lärare hade särskilt John Becker och Franka Rasmussen stor betydelse för Bodil Bødtker-Næss. Hos Becker lärde hon sig teknisk perfektionism och genom Franka Rasmussen stiftade hon bekantskap med konstnärligt experimenterande. Vävaren Vibeke Klint som var censor vid hennes examination, upplevde henne som en övertygande och talangfull konstnär med ett enastående format.
Bodil Bødtker-Næss är ett distingerat namn i dansk textilkonst. Det beror på hennes enorma produktion, hennes undervisningsverksamhet på Skolan för brukskonst 1971-88, och i Tygtrycks- och vävarlaget samt för att ha hittat lösningar på många stora utsmycknings- och designuppdrag, men också för sitt starka engagemang för de personer hon mötte. Omedelbart efter sin slutexamen etablerade hon en egen verkstad i sitt hem. Under de första åren hade hon både tryckeri- och vävverkstad, och många unga vävare fick här eller senare på Skolan för brukskonst lära sig att arbeta med textilkonst. Som lärare och mästare utövade hon ett stort inflytande på nästan en hel generation unga vävare. Med sin starka personlighet och stora krav på hantverket och professionellt experimenterande kom hon att stå som förgrundsgestalt en hel linje i dansk textilkonst.
Bodil Bødtker-Næss var fram till sin dör 1988 en flitig utställare i både Danmark och utlandet. Hon löste många utsmyckningsuppdrag och hennes starka och distinkta känsla för fiber och grova garner omsattes till naturinspirerade mönster och ornament, som passade väl till dekoration och utsmyckning av stora rum och moderna byggnader i betong.
Bodil Bødtker-Næss arbetade ofta i stora format, med grova garn och kompositioner som ofta byggdes upp runt enkla bladformer som hölls på plats av en exakt utvecklad geometrisk linjeföring, vilket i Georg Jensen Damasks regi bland annat blev eleganta och odödliga klassiker som Julduken och Påskduken.
För Georg Jensen Damask har Bodil Bødtker-Næss bland annat designat Julduken, Påskduken och bordstabletterna Flag.