MILJÖ OCH ETIK

På Georg Jensen Damask finns en företagskultur som ger den enskilda medarbetaren utrymme för att tänka miljömedvetet. Enkla vardagsrutiner som att spara på vatten, värme och el är redan inarbetade och större energibesparande insatser värderas och implementeras löpande. Vi använder miljögodkända rengöringsmedel, miljömärkt kopieringspapper eftersom ekologi har hög prioritet. Rent allmänt är miljö, etik och säkerhet i fokus under vår vardag – internt likväl som hos våra externa partners. Vi anstränger oss för att minska både föroreningar och resursförbrukning genom miljömedveten och ansvarsfull drift.

Produkter

Som designföretag lägger vi stor vikt vid att säkerställa den fortsatta utvecklingen av ett attraktivt och hållbart textiluniversum. Därför arbetar vi målinriktat med vårt material så att vi kan skapa tidlös design med en kvalitet som håller länge. Den långa hållbarheten är en miljövänlig egenskap i sig – och en av orsakerna till att våra produkter ofta går i arv från generation till generation.

Vår kvalitet innebär att alla produkter som minimikrav måste uppfylla gällande lagar och standarder. Det säkerställs genom nogsamt val av material och fortlöpande kontroller att produkterna uppfyller kraven enligt OEKO-TEX Standard 100. Produkterna testas för hälsovådliga kemikalier och färgämnen. Läs gärna mer om vår vävningsprocess här.

Produktionsförutsättningar

Våra primära samarbetspartners är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har en uppförandekod, Code of Conduct, som beskriver det beteende som vi förväntar oss av våra samarbetspartners. Utöver lagreglerade krav gällande miljö och sociala rättigheter ställer vi hårdare krav i samband med arbetsmiljö, byggnader, miljöhänsyn och sociala förhållanden. Vi för en löpande dialog med våra samarbetspartners för att säkra god förståelse för och fortsatt implementering av förbättringar. United Nations Guiding Principles gällande affärsverksamhet och mänskliga rättigheter är våra riktlinjer inom detta område. Dessutom arbetar vi aktivt för att stödja FN:s 17 globala mål för en hållbar global utveckling.

Överskottsproduktion eller bortsorterade material från produktionen återanvänds i största möjliga mån. Som exempel producerar vi trasmattor av resterna från vår produktion av kimonos och lakan.

Transport

Våra transportörer måste ha en miljöpolicy. Vi har fokus på att använda stora och därmed färre försändelser. Samtidigt optimerar vi innehållet i de enskilda försändelserna i förhållande till både ekonomi och miljö. I största möjliga mån använder vi båt- och landtransporter.

Förpackningsmaterial

De flesta av våra produkter skickas i pappkartonger som återanvänds för lagring eller för att skicka vidare i. Om vi inte kan återanvända förpackningsmaterialet kan allt förpackningsmaterial återanvändas för annan pappersproduktion. Internt återanvänder vi förpackningsmaterial i stor omfattning och miljösorterar allt avfall på korrekt sätt. Vi strävar dessutom efter att allt papper i vår produktion ska vara FSC-certifierat. FSC-märkningen garanterar att pappret kommer från en skog där det inte fälls fler träd än skogen hinner reproducera. Dessutom använder vi i möjligaste mån endast EVA-plast. EVA är känt för att vara fritt från skadliga och cancerframkallande ftalater och uppfyller REACH-förordningen.