• 100 dagars returrätt
  • Fri retur
  • Skickar dagligen
  • 257 års stolta traditioner
  • Fri frakt vid kôp ôver 600 SEK
Välj språk

MILJÖ OCH ETIK


På Georg Jensen Damask finns en företagskultur som ger den enskilda medarbetaren utrymme för att tänka miljömedvetet. Enkla vardagsrutiner som att spara på vatten, värme och el är redan inarbetade och större energibesparande insatser värderas och implementeras löpande. Vi använder miljögodkända rengöringsmedel, miljömärkt kopieringspapper eftersom ekologi har hög prioritet. Rent allmänt är miljö, etik och säkerhet i fokus under vår vardag – internt likväl som hos våra externa partners. Vi anstränger oss för att minska både föroreningar och resursförbrukning genom miljömedveten och ansvarsfull drift.

Produkter

Vi ställer höga krav på våra produkters kvalitet som dessutom, som minimum, ska uppfylla alla gällande lagliga krav och standarder. Det säkerställs genom nogsamt val av material och fortlöpande kontroller att produkterna uppfyller kraven enligt OEKO-TEX Standard 100. Produkterna testas för hälsovådliga kemikalier och färgämnen. Läs gärna mer om vår vävningsprocess a href="/vavprocessen.aspx">här.  <.

Produktionsförutsättningar

Våra primära samarbetspartners är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har en uppförandekod, Code of Conduct, som beskriver det beteende som vi förväntar oss av våra samarbetspartners. Utöver lagreglerade krav gällande miljö och sociala rättigheter ställer vi hårdare krav i samband med arbetsmiljö, byggnader, miljöhänsyn och sociala förhållanden. Vi för en löpande dialog med våra samarbetspartners för att säkra god förståelse för och fortsatt implementering av förbättringar. United Nations Guiding Principles gällande affärsverksamhet och mänskliga rättigheter är våra riktlinjer inom detta område. Överskottsproduktion eller bortsorterade material från produktionen återanvänds i största möjliga mån. Som exempel producerar vi trasmattor av resterna från vår produktion av kimonos och lakan.

Transport

Våra transportörer måste ha en miljöpolicy. Vi har fokus på att använda stora och därmed färre försändelser. Samtidigt optimerar vi innehållet i de enskilda försändelserna i förhållande till både ekonomi och miljö. I största möjliga mån använder vi båt- och landtransporter.

Förpackningsmaterial

De flesta av våra produkter skickas i pappkartonger som återanvänds för lagring eller för att skicka vidare i. Om vi inte kan återanvända förpackningsmaterialet kan allt förpackningsmaterial återanvändas för annan pappersproduktion. Internt återanvänder vi förpackningsmaterial i stor omfattning och miljösorterar allt avfall på korrekt sätt.

GEORG JENSEN DAMASK

Georg Jensen Damask är en kulturbärare av både dansk designtradition och hantverkshistoria. Vår historia bygger på stolta vävtraditioner sedan 1756 men det har funnits vävare i familjen bakom Georg Jensen Damask ända sedan 1500-talet. Både då och nu baseras textilierna på klassisk design, med fokus på funktionalitet och kvalitet.  

Genom åren har vi samarbetat med några av de mest erkända vävarna, designerna och arkitekterna som Arne Jacobsen, Cecilie Manz, Andreas Engesvik, Margrethe Odgaard och Nanna Ditzel. Dessutom har vi utfört åtskilliga projekt med kungahuset och kan med stolthet kalla oss för Kunglig Hovleverantör.