DONATIONER

Produktionschef Christian Borch lämnar över examensintyg efter genomförd vävarutbildning.
Gediget hantverk är grunden för alla produkter i vår kollektion och därför är det viktigt för oss att vara med och stödja vävkonsten så att vi på det sättet fortsatt främjar hantverket.

Varje gång som du köper handvävda produkter, som PUK kökshanddukar och 1862 gästhanddukar, går ett bidrag från oss till utbildning av vävare i staden Karur i södra Indien. På detta sätt bidrar vi till att värna om det hantverk och den tradition som i alla tider varit grunden för all textilproduktion.

Dessutom tecknar vi liv- och sjukförsäkring för vävarna och deras respektive så att de kan få privat läkarvård om de skulle drabbas av sjukdom eller olyckstillbud. I Indien kan det innebära stor skillnad.